Untitled

Аериращи системи

 

Аерацията представлява обогатяване на водата с кислород чрез барбутиране с въздух или активно разбъркване на повърхностния слой на водата. Използва се отдавна в аквакултурите. 

 

Аерацията е много важна съставна част от всеки биофилтър. Бактериите живеещи във биофилтрите са аеробни организми, тоест те се нуждаят от кислород за жизнената си дейност. Еко Аквакултури има опит при изчисляване на необходимото количество аератори и вида на аериращите устройства. 

Освен за аериране тези системи се използват и за да "разбъркват" био-медията. Така се получаваt значително по-ефективнi на био-филтри и по-голяма усвояемост на амоняци и нитрити.

 

Аерирането на водата не е много ефективен начин за насищане с кислород. От една страна поради не особената си ефективност а от друга поради ниското съдържание на кислород във въздушната среда. Той е подходящ само за екстензивни системи на производство. Това обаче е единственият начин за насищане с кислород при тези системи и се използва широко по света.

 

Аериращите системи са широко използвани в биофилтрите по света. Тъй като бактериите изискват ниски нива на насищане с килород във водата - 2 мг/л, те са достатъчни и ефективни при тези системи.