Untitled

Система за автоматизирано хранене

 

Автоматичното хранене не е стандартна част от съвременните рециркулационни системи. Необходимостта от включване на АСХ се преценява на база ангажиране на човешки труд и енергиини разходи за системата. При все по-задълбочаващата се криза за надежден персонал, внедряването на АСХ е необходимост. Освен това с тази система се постигат редица ползи:

 1. Контролирано хранене определяно само и единствено по протоколи на подготвени специалисти;
 2. Възможност за достанционно коригиране на храненето;
 3. Намаляване на разхода на храна;
 4. Намаляване на тежък ръчен труд;
 5. Възможност за „умно“ хранене;

Фирма Еко Аквакултури  разработва умна система за автоматизирано хранене на аквакултури. С помоща на тази система всеки басейн има възможност за задаване на различен протокол за хранене по време, количество храна, тип храна, начин на хранене и т.н.

Системата съдържа:

 1. Контейнери за съхранение на гранулите;
 2. Оперативни контейнери с теглови контрол и сонда за зареждане на гранули;
 3. Тръбна система с отсичащи клапани;
 4. Разпределителни контейнери;
 5. Тръбна система от разпределителните контейнери към басейните;
 6. Ежектори работещи със сгъстен въздух;
 7. Система за управление с компютър;
 8. Вакуумна машина със филтър захранваща с вакуум разпределителните контейнери;

АСХ на Еко Аквакултури използва нов метод за хранене наречен хранене чрез квантуване. Методът се използва за активиране на апетита при рибите и е в подготовка за защита за интелектуална собственост.

 

Използваме абсолютно автоматизиран процес на приемане, съхранение  на храните и хранене с фуражи за риба. От приемане на храната и автоматизираното и разтоварване и зареждане в силози до разпределението и в силозите на АСХ. Чрез организиране на силозно стопанство се пести скъпа сградна площ. Обикновено това се прави с 10 – 15 работника при конвенционални ферми.

 

Използваме силози с контрол на влажността. Така съхраняваме храната при много по-добри условия и точно по изисквания на производителите. Значително се намалява риска от микотоксини, често срещан проблем при храните за риба.