Untitled

Биологични филтри

 

Разбирането на азотния цикъл е важна част от поддържането на устойчиви рециркулационни системи. Азотният цикъл е основата на биологичната филтрация в системата. Биологичните филтри предпазват водата от токсични съединения, които са резултат от жизнената дейност на отглежданите организми.

В цикъла на азота отпадните продукти от отглежданите организми и неусвоената храна се превръщат в амоняк. Амонякът е изключително токсичен за всички водни организми. Той се разгражда от аеробни бактерии наречени нитрозомонас. Нитрозомонас е род пръчковидни хемоавтотрофни бактерии. Те окисляват амоняка до нитрити. Въпреки че нитритите не са толкова токсични, колкото амонякът, дори при ниски концентрации те са вредни за рибите и другите водни организми. Друга бактерия - нитробактер, която също използва кислород при дишането си, действа по подобен начин и превръща нитритите в относително безвредните нитрати.

Бактериите, които могат да усвоява нитрати, са анаеробни, което означава, че те се развиват в среди с малък или никакъв кислород. Филтрите които се използват за премахване на нитратите се наричат анаеробни. В тях се разграждат нитратите до свободен азот. В практиката обаче за намаляване на нивата на нитрати се използва подмяна на вода. В съвременните рециркулационни системи стандарт е денонощтна подмяна на водата между 1 и 10%.

Биофилтър от последно поколение проектиран от фирма "Еко Аквакултури". Съдържа вградени дегазиращи колони и реакторни колони за озон.

Биофилтрите предлагани от "Еко Аквакултури" са проектирани според нуждите и специфичните размери на клиентите. Съобразени са с последните научни постижения и добри практики в областта. Медията която използват е от последно поколение медия с контрол на биофилма.

Аериращите системи са от надеждни EPDM мембрани, лазерно пробити и пригодени за дълъг живот и работа. Използваме винтови въздухудувки с много добър коефициент на полезно действие и енергийна ефективност.

При желание в биофилтрите могат да се вградят дегазатори за въглероден диоксид и реактори за озон.

В съвременните рециркулационни системи озонирането намира все повече привърженици. Чрез озонирането се окислява голяма част от разтворените органични вещества и значително се намалява мирисът на произвежданата риба.

 

 

Биологичните филтри на "Еко Аквакултури" се зареждат с биомедия с контрол на биофилма. Тази медия е с форма и размери позволяващи едновременно голяма повърхност за развитие на бактериалната флора и същевременно контролиране на дебелината на слоя на биофилма.