Untitled

Биоосигуреност

 

Огнища и пикове на заболявания са често срещано явление в съвременните аквакултури. Особено при по-плътни гъстоти на посадката, които обикновено се използват в интензивните и свръх интензивни системи.

 

Контрола и ограничаването на заболяванията е от първостепенно значение за успешен бизнес с аквакултури. Изграждане на стратегия с прилагане на много и независими мерки за превенция и контрол е печелившата карта във случая. Много често заболяванията се пренасят от хората които работят в стопанството или чрез зарибителен материал и дори с храната.

 

Основни мерки са изолацията на посетители, дезинфекция преди влизане в основното производствено помещение (басейни), дезинфекция на оборудването, прекъсване на жизненият цикъл на патогените с UV филтри или озонови системи, които ограничават свободно плуващите вируси, бактерии или паразити. Тези системи намаляват натоварването на заболяването и по този начин намаляват шансовете за избухване на епизоотия.

 

При най-малки симптоми на заболяване е необходимо да се обърнете към съответният специалист. В аквакултурите, както и при други отглеждания на животни важи правилото: "превенция а не лечение". Избухне ли дадено заболяване вече сте понесли значителни загуби. Добрата превенция винаги дава резултати.

 

Специалистите на фирма Еко Аквакултури имат много опит с мерките за превенция, борбата с болестите и техните вектори. Имаме добри контакти със специалисти от цял свят и можем да помогнем в много от случайте.

Ваксини и ваксиниращи кампании

 

 

Еко Аквакултури предлага ваксини за някой разпространени заболявания предизвикващи тежки загуби. Такива са например Йерсиниозата по пъстървата и херпес вируса при шарана. Ако имате съмнение за заболявания, обадете се, ние ще ви помогнем.