Европейско био производство на риба

   Излезна докладът на EUMOFA за биологичното производство на Европа за 2017 година. EUMOFA е европейска инциатива за наблюдение и анализи на пазара на продукти от аквакултура и рибарство. Това е инструмнт който цели да повиши прозрачността и ефикастността на пазара на тези продукти. На база на EUMOFA се подкрепят бизнес начинания и се изготвя… Continue reading Европейско био производство на риба