Untitled

organic aquaculture, bio fish
 

Статистически доклад на EUMOFA за биологични аквакултури

 
Излезна докладът на EUMOFA за биологичното производство на Европа за 2017 година. EUMOFA е европейска инциатива за наблюдение и анализи на пазара на продукти от аквакултура и рибарство. Това е инструмнт който цели да повиши прозрачността и ефикастността на пазара на тези продукти. На база на EUMOFA се подкрепят бизнес начинания и се изготвя новата политика за аквакултури в Европа. EUMOFA допринася за ангажиментите на Европейската комисия по отношение на разучаването на пазарите, както е определено в чл. 42 от Регламент № 1379/2013 на ЕС. 
organic aquaculture, bio fish,
 
Биологичното производство на аквакултури в България е започнало през юли 2015 г., когато две стопанства са били регистрирани, като производители на биологични аква-продукти. По време на периода на преобразуване, в рамките на годината, двете стопанства произвеждат общо 80 тона продукция. Едната е пъстървова ферма на компанията "Магнифш" ООД , а другата - "Блак Сий Шелс" ООД. Това стопанство е завършило фазата на преобразуване и производството му от 07.2015 до 09.2016 е било 1.400 тона.
И двете компании са сертифицирани по идея и с помощта на "Еко Аквакултури"!