Untitled

 

Хранителен коефициент - нови изследвания

Търсенето на хранителни продукти от животински произход в световен мащаб непрекъснато се увеличава. В същото време ние сме изправени пред редица проблеми като ограничени природни ресурси, отрицателни външни въздействия върху околната среда, климатични промени и стремглаво нарастване на населението. Учени, правителства и други заинтересовани страни търсят стратегии за повишаване на ефективността на производството на храни и устойчивостта на сектора.

Аквакултурите (отглеждане на риба и други водни организми) се разглеждат като имащи особено важна роля за подобряване на продоволствената сигурност в световен мащаб. Ефикасността на производството на продукти от животински продукти се измерва с показателя FCR (хранителен коефициент). До сега аквакултурите се смятаха за безспорен лидер в конвертирането на фуражи.

Нови изследвания обаче показват неточности при изчисленията на FCR и преобразуването му в протеин годен за човека. Според специалистите от университета Джон Хопкинс, FCR не отчита разликите в съдържанието на фуражи хранителните качества на крайния продукт. Те изчисляват, че 19% от протеина и
10% от калориите във фуражите за водни организми в крайна сметка се предоставят в храните за хора. Има и значителни разлики между самите видовете.

Цялото изследване можете да прочетете тук.