Untitled

Садкови стопанства

 

Познати са различни методи за производство на аквакултури в отворени води. Един от тях е садковата аквакултура. Садките представляват плаващи мрежести съоръжения състоящи се от плаваща част, в повечето случай полиетиленови тръби или варели, рамки за закрепването им и една или няколко мрежи.

 

Отглеждането на риба в садки е познат и характерен метод в страната ни. Садковото производство датира още от 70-те години на миналия век. Първата садкова инсталация е направена на язовир Доспат за производство на  дъгова пъстърва. Била е от железни плаващи съоръжения. 

 

Производството на аквакултури в садки е интензивно производство. В язовири с добър физико-химичен състав на водата и добър обмен, могат да се постигнат много добри резултати. 

 

Садките се състоят от плаваща част, мрежи и закотвяща система.

 

 

Плаващата част най-често е изградена от заварени челно полиетиленови тръби. Това е евтин и надежден метод за производство на садки. Използват се тръби с диаметри от ф 160 до 300. 

 

Садките могат да бъдат с най-различна форма. Плаващи, потъващи или дънни садки са използвани също в зависимост от предназначението и биологичните потребности на таргетния вид. 

"Еко Аквакултури" предлага цялата гама от елементи за създаване на модерна садкова база. От единични компоненти до комплексни решения.  Садките се изработват от PE, материал особено подходящ за динамичните натоварвания във водна среда.  Предлага се широка гама от модели, форми и размери, съобразени с индивидуалните нужди на клиента. Садките ни са изпробвани и в неблагоприятни условия и при силно слънчево греене.

Можете да изберете от 6 до 120 метра диаметър на садката. Можете да избирате между различни крепежни елементи според предназначението и цената.