Untitled

Дегазиращи системи

Целта на тази система е премахване на натрупаният разтворен CO2 от водата или други газове постъпващи в системата. Много често изворните води идващи от дълбоки източници са наситени с нежелани газове, които могат да предизвикат газови емболии в отглежданата риба. Опасно заболяване с летален край.

Дегазиращата система зползва аерираща система и специална медия за увеличаване на пътя на водата. Разчита се на факта, че разтвореният кислород във водата е антагонист на разтвореният CO2 . Медията има за цел да спомогне газообмена. Медята е от специални PP структури. Дегазиращите медии се разполагат в специални камери за дегазация на водата.