Untitled

Ако вече имате изградено производство за аквакултури, „Еко Аквакултури” ви предлага:

  1. Модернизация и оптимизация на съществуващи стопанства;
  2. Анализ на критичните точки;
  3. Проектиране и изграждане на съвременни модерни риболюпилни;
  4. Проектиране и изграждане на съпътстващи производства;
  5. Намиране на подходящ зарибителен материал и организиране и провеждане на зарибителни кампании;
  6. Организиране и провеждане на дизинфекции, ваксинации и профилактики в съществуващи стопанства.