Untitled

Предпроектни проучвания

Препроектните проучвания са пручвания за изясняване на задачата за бъдещия бизнес. Анализ за успешното завършване на проекта, като се вземат предвид всички фактори които могат да повлияят върху него. Такива са икономическата обстановка, технология, правни и времеви аспекти и др. Такова проучване показва осъществимост на идеята и идентифицират потенциалните положителни или отрицателни резултати на проекта. Те са задължителна част от всеки проект в които се изяснява и избистря идеята, определя се вида за отглеждане, правят се пазарни проучвания за икономическа жизненост и т. н. Важни предварителни данни преди да се инвестират значителни количества пари.

 

Специалистите на фирма Еко Аквакултури познават добре сектор аквакултури и извършват широкообхватни предварителни проучвания.