Untitled

Резервоари за отглеждане на риба

Басейните за отглеждане на аквакултури са основното работно средство.  Те трябва да отговарят на няколко условия:

  1. Да са подходящи за отглеждания вид;
  2. Да са удобни за работа;
  3. Да улесняват процесите на пречистване на водата от нежелани вещества;
  4. Да осигуряват добър хидро-физичен поток на водата;
  5. Да са евтини за изработка;

Резервоарите могат да бъдат изработени от различни материали. Основното обаче е, че резервоарът трябва да бъде инертен. Това означава, че материалите не трябва да реагират с водата. В противен случай могат да повлияят на качествата на водата и дори да отровят отглежданите организми.

 

Основните използвани материали са: полиетилен, стъклопласти, поцинкована стомана или дърво с мембрана, бетон или циментови блокове. В конвенционалното рибовъдство земнонасипните басейни са повсеместно разпространени. При пъстървовъдството бетоновите басейни се утвърдиха като стандарт. Те обаче са скъпи и тромави съоръжения. В последните години се използват по-евтини и практични решения, като габиони с геомембрана например.

aquaculture

Пластмасови резервоари

Пластмасовите резервоари се наложиха в последните години и се превърнаха в желано средство за отглеждане на аквакултури. Особено в съвременните рециркулационни системи и риболюпилните. Те са напълно химически неактивни.

aquaculture

Удобна алтернатива са басейните с метална рамка и водонепропусклива мембрана. Тези басейни са евтини за изработка а са напълно достатъчни за производствените нужди. Мембраните които се използват са от PVC-P, PE или EPDM. Важно е само материалът да има сертификат за питейни нужди.