Untitled

Eco Aquaculture
Successful Aquaculture

Нашата мисия е аквакултурите да предоставят единствено здравословна, екологично чиста и полезна храна. Убедени сме, че производствените практики, използвани в сектора, трябва да бъдат екологично отговорни, да използват разумно водните ресурси, да щадят целия район, в който се намират фермите за производство на водни организми. България е много подходяща за био производства. Чистите ни планински реки са оазис и предоставят изключителна възможност за това сравнително ново и добре платено производство. Европейските пазари за такива биологични производства са необятни и всеки който реши да инвестира ще бъде възнаграден.

Ние вярваме в потенциала на аквакултурите в България. Чрез умели местни инициативи и използване на местните капацитети и дадености българското производство на аквакултури има голямо бъдеще. Смятаме, че продукцията от българските аквакултури може да бъде конкурентноспособна и да носи добри печалби на инвеститорите си.

Гарантираме, че храната, произведена в проектираните и реализирани от нас системи, както и в тези, които оптимизираме и модернизираме, е здравословна и полезна и отговаря на най-високи стандарти за качество. Технологичните системи са напълно безвредни за околната среда. Ключов елемент на нашата корпоративна стратегия е социално отговорна политика.

Нашата мисия е аквакултурите да предоставят единствено здравословна, екологично чиста и полезна храна. Убедени сме, че производствените практики, използвани в сектора, трябва да бъдат екологично отговорни, да използват разумно водните ресурси, да щадят целия район, в който се намират фермите за производство на водни организми. България е много подходяща за био производства. Чистите ни планински реки са оазис и предоставят изключителна възможност за това сравнително ново и добре платено производство. Европейските пазари за такива биологични производства са необятни и всеки който реши да инвестира ще бъде възнаграден.

Ние вярваме в потенциала на аквакултурите в България. Чрез умели местни инициативи и използване на местните капацитети и дадености българското производство на аквакултури има голямо бъдеще. Смятаме, че продукцията от българските аквакултури може да бъде конкурентноспособна и да носи добри печалби на инвеститорите си.

Гарантираме, че храната, произведена в проектираните и реализирани от нас системи, както и в тези, които оптимизираме и модернизираме, е здравословна и полезна и отговаря на най-високи стандарти за качество. Технологичните системи са напълно безвредни за околната среда. Ключов елемент на нашата корпоративна стратегия е социално отговорна политика.

Нашата мисия е аквакултурите да предоставят единствено здравословна, екологично чиста и полезна храна. Убедени сме, че производствените практики, използвани в сектора, трябва да бъдат екологично отговорни, да използват разумно водните ресурси, да щадят целия район, в който се намират фермите за производство на водни организми. България е много подходяща за био производства. Чистите ни планински реки са оазис и предоставят изключителна възможност за това сравнително ново и добре платено производство. Европейските пазари за такива биологични производства са необятни и всеки който реши да инвестира ще бъде възнаграден.

Ние вярваме в потенциала на аквакултурите в България. Чрез умели местни инициативи и използване на местните капацитети и дадености българското производство на аквакултури има голямо бъдеще. Смятаме, че продукцията от българските аквакултури може да бъде конкурентноспособна и да носи добри печалби на инвеститорите си.

Гарантираме, че храната, произведена в проектираните и реализирани от нас системи, както и в тези, които оптимизираме и модернизираме, е здравословна и полезна и отговаря на най-високи стандарти за качество. Технологичните системи са напълно безвредни за околната среда. Ключов елемент на нашата корпоративна стратегия е социално отговорна политика.

Свържете се с нас:

Георги Атанасов Ангел Станев

gatanassov@gmail.com angel.stanev@gmail.com

0886144429