Untitled

Проектиране и изграждане на нови рибовъдни стопанства

 

Аквакултурите са приоритетно направление в Европейския съюз, поради изчезването на естествените популации на водни организми от прекомерния неконтролируем улов. Високата производствена технология в аквакултурите е начин да се отговори на постоянно нарастващото търсене на тези продукти на европейските пазари.

 

„Еко Аквакултури” предлага:

  • - Помощ при избор на подходящо място;
  • - Предпроектни проучвания;
  • - Помощ при набавяне на всички необходими документи и разрешителни;
  • - Проектиране (общо и по специалности);
  • - Изграждане до ключ;
  • - Проектиране и изграждане на рециркулационни системи;
  • - Управление на рибовъдни стопанства;

Ние познаваме еднакво добре възможностите в бизнеса с аквакултури, както итрудностите в този сектор. Ето защо знаем как да гарантираме устойчивост на всяко рибно стопанство.