Untitled

Програма за морско дело и рибарство, 2020

Задава се отваряне на новият програмен по “Програма за морско дело и рибарство 2020”. От доверени източници разбрахме, че програмата може да стартира съвсем скоро. В тази връзка Ви представяме кратко резюме на най-търсената мярка – 2.2. Програмата за морско дело и рибарство (2014 – 2020) има за цел да подпомогне бизнеса с аквакултури и устойчив улов от отворени води в ЕС и да го направи конкурентен. Програмата съдържа следните приоритетни оси с техните мерки: ...

programa_morsko_delo_logo