Untitled

Озонираща система

Озонирането е нов процес все по-често включван в съвременните рециркулационни системи, макар, че не е достатъчно изучен все още. Нещо повече, все повече тези системи се влагат на входящата вода в конвенционалните рибни стопанства с цел дезинфекция. Те спомагат за премахване на патогените и разлагат органиката постъпваща от входящите канали.

 

Озонът е неорганична молекула с химична формула – О3. Представлява бледо син газ с отчетлива остра миризма. Това е алотропна форма на кислорода със значително по-малка стабилност от кислорода – О2. В природата се получава при нискоразредни електрически заряди или под действието на ултравиолетова светлина. Пристъствието му в стратосферата е около 0,6 ppm. Озонът е много мощен оксидант, далеч по-мощен от кислорода.

 

Изследванията показват, че използването на озон повишава производителността в съвременните рециркулационни системи и премахва нежеланите миризми от произвежданата риба.

 

Озонът се използва с три предназначения:

 

  1. Премахване на неразтворени частици чрез микрофлуколация;
  2. Премахване на разтворени органични съединения. Спомага за превръщането на нитритите в много по-безвредни нитрати;
  3. Ограничава присъствието на патогени, като гъбички, бактерии, вируси и паразити;

 

 

Проектираните от Еко Аквакултури озонови системи се характеризират с компактни размери, лесни са за работа и обслужване и имат ниски експлоатационни разходи. Регулирането на дозата разтворен озон във водата става автоматично чрез редокс / ORP датчици. ODM-4 системни контролери разпределят озона в индивидуални дозировки на желаните места (повече от едно). 

Инжекциони инжектират озона в реакционните резервоари. Тези резервоари са специфични съоръжения и се наричат озонови реактори.

 

Озониращата система се управлява от Modbus TCP модул. Той е комуникационен протокол, известен също като Ethernet. Контролерът е предназначен за получаване на Ethernet вход. Въпреки това системата има и ръчно управление или външен контрол (чрез 4-20 mA сигнал).