Untitled

Дехидриращи решетки

 

В съвременните рециркулационни системи винаги има отпад. Отпадът преставлява екскременти на рибите, остатъци от неизядена храна, както люспи, части от кожа и цели части от риби. До скоро на този отпад се гледаше, като за нещо досадно, на което не трябва да се обръща внимание. Според съвременните екологични норми и изисквания обаче този отпад трябва да се премахва. И не само това. Това е продукт - ценна биологична тор, която има добра цена.
 
За отстраняване на утайките се използват механини филтри след които утайката се дехидрира с помоща на дехидриращи решетки. Те са ефективна система за концентрация на утайките, с която се постига до 12% сухо вещество.
 
"Еко Аквакултури" предлагат лентови дехидриращи филтри с различни размери за третиране на утайки.

Отпадът от аквакултурното производство е високо ценен органичен тор. Той може дас е използва директно за обогатяване на почвите в селското стопанство. Може обаче да се използва за производство на биогаз. При тази обработка анаеробно се отделя биогаз, който може да подобри енергийната ви ефективност. Като остатъчен продукт също се получава "успокоен" органичен тор. 

В последно време се заговори за директно изгаряне на тези продукти за получаване на допълнителна енергия.