Untitled

Система за контрол на температурата

 

Системата за контрол на температурата е специализирана система използваща поредица от компоненти, като термопомпи, топлообменници и друга климатична техника за да контролира температурата на водата за отглеждане. Целта е постигане на оптимални условия на средата за отглеждане. Термоконтролът е важен елемент във всяка рециркулационна система. Ивън температурни граници рибите спират да усвояват храната качествено и се получават лоши крайни резултати. Тази система обикновено интегрира в себе си две отделни системи – климатизация на сградата и контрол на температурата на водата. Резултатът от такъв подход е много добра енергийна ефективност и по‐малко генериране на CO емисии.

 

Еко Аквакултури разработва собствена система за контрол на температурата с много добри резултати.