Untitled

Доставка на оплоден хайвер от пъстървови риби

Еко Аквакултури е основен вносител на оплоден хайвер от дъгова пъстърва Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) за страната ни. За кратко време се превърнахме в лидер в снабдяването с хайвер в очен стадий с продадени повече от 30 мил. хайверни зърна за последните 2 години. Клиенти са ни големите производители на пъстърва за консумация.
 
Еко Аквакултури използва само доказани източници на оплоден хайвер с добра генетична програма.