Untitled

Ултравиолетова дезинфекция

UV стерилизацията е изключително важна система във всяка съвременна рециркулационна система. UV филтрите значително намаляват риска от забоялвания. Те редуцират разпространението на патогени, като вируси, бактерии и гъбички. UV третирането е не-химически способ на третиране на водата с голяма ефективност. Този тип лъчение постоянно променя ДНК структурата на микроорганизма в процес, наречен тимин димеризация. Това инактивира микроорганизма и прави невъзможно да се възпроизведат или заразят отглежданите аквакултури.

Освен преките ползи UV дезинфекцията има и важни непреки, като:

  • Намалява нуждата от създаване на ГМО резистентни на болести риби;
  • Редуцира използването на химикали и антибиотици – по-чиста природа;
  • Не променя физичните свойства на водата: pH, температура и др.;
  • Много важно свойство е способността на UV филтрите да разграждат озона до кислород;

Това свойство спомага за премахване на остатъчен озон от озоновата инсталация, който може да навреди на рибите. 

UV филтрите са иновативни съоръжения със собствена SCADA система за мониторинг и контрол. Наблюдават степента на лъчение и алармират при намаляването му. Дозата на лъчение се определя от специалистите на фирма Еко Аквакултури и има за цел да бъде преграда за широка гама от заболявания по таргетния вид риба. Преценено е съотношението цена качество на продукта и степен на риск на заболяванията.

Еко Аквакултури си партнира с лидера в производство на UV системи за аквакултури - Ultraaqua, Дания. Системите на Ultraaqua са изключително надеждни и са с много дълга традиция в решения за аквакултури. Компанията е инсталирала стотици хиляди системи по цял свят. При съвременната глобализация и внос на водни организми от цял свят, инсталирането на UV филтри става приоритет в съвременните рециркулационни системи. Приоритет пренебрегването на който може да доведе до много големи загуби в последствие.